July 4, 2022

War Horse ม้าศึกจารึกโลก

War Horse ม้าศึกจารึกโลก สร้างจากนิยายของ Michael Morpurgo ซึ่งเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเรื่องราวในปี 1914 ของ Joey ลูกม้าสีแดงสวยที่ถูกขายให้กับกองทัพนำตัวไปฝึกเป็น ทหารม้า และในสงครามนั่นเอง Joey ได้ถูกนำตัวไปโดนฝั่งศัตรูแทน ทำให้มันเกิด ความเหงาและเฝ้ารอที่จะพบเจ้านายที่แท้จริงคนเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published.