December 2, 2021

Wildlife (2018) รัก เรา ร้าว ร้าง

Wildlife (2018) รัก เรา ร้าว ร้าง  เด็กชายวัยรุ่นจะต้องรับมือกับการตอบสนองที่ซับซ้อนของแม่หลังจากพ่อของเขาทิ้งพวกเขาไว้ชั่วคราวเพื่อทำงานที่ต่ำต้อยและอันตราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *