October 17, 2021

X-Men 5 First Class เอ็กซ์ เม็น รุ่น 1

ดูหนังออนไลน์ X-Men 5 First Class เอ็กซ์ เม็น รุ่น 1 จุดเริ่มต้นของมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของ X-Men ก่อนที่ ชาร์ลส์ เซเวียร์ (เจมส์ แม็คอะวอย) และ อีริค เลห์นเชอร์ (ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์) หลังจากนั้น เข้าก็เป็น Professor X และ Magneto ได้ค้นพบอำนาจพิเศษนี้ และรวบรวมพรรคพวกที่กลายพันธุ์อื่น เพื่อหยุดการคุกคามโลก และนั่นก็เป็นที่มาของคนทั้งคู่ให้เป็นศัตรูและสู้รบกันในเวลาต่อมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *