December 4, 2021

X-MEN DARK PHOENIX (2019) X-เม็น ดาร์ก ฟีนิกซ์

X-MEN DARK PHOENIX (2019) X-เม็น ดาร์ก ฟีนิกซ์  จีน เกรย์  เริ่มที่จะพัฒนาศักยภาพอันเหลือเชื่อของเธอ ซึ่งนั่นมันได้นำไปสู่หนทางอันเลวร้าย แล้วมันก็ทำให้เธอกลายเป็นดาร์คฟีนิกซ์ ตอนนี้เหล่าเอ็กซ์-เมนจึงจำเป็นต้องตัดสินใจว่าชีวิตของสมาชิกในทีมมันจะมีค่ามากกว่าชีวิตของคนทั้งโลกหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *