October 17, 2021

Yogi Bear โยกี้ แบร์

จากการ์ตูนที่ทุกคนรู้จักดีสู่ภาพยนตร์อนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องราวของเจ้าหมีโยกี้ และเหล่าผองเพื่อนที่ต้องไร้ที่อยู่ เนื่องจากสวนสาธารณะที่พวกเขาอาศัยอยู่ประสบภาวะขาดทุนและต้องปิดตัวลง โยกี้ผู้อวดตัวว่าเป็นหมีที่ฉลาดที่สุดและเหล่าผองเพื่อนต้องหาวิธีที่จะนำเอาสวนสาธารณะแห่งนี้กลับมาอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *